วิทยาเขตรังสิต


ที่อยู่ :

9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120

สมัครเรียน โทร :

0-2902-0299 (ต่อ 2411-2417)

อีเมล :

info@bu.ac.th

การคมนาคม :

รถประจำทาง
29 34 39 59 95ก. ปอ. 504 ปอ. 510 ปอ. 520 ปอ. 29 ปอ. 39 รถ บขส. สายภาคเหนือและ ตะวันออกเฉียงเหนือ

รถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ
สาย ต.85 : อนุสาวรีย์ชัยฯ - ม.กรุงเทพ - ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สาย ต.118 : สถานีรถไฟฟ้า BTS (หมอชิต) - ม.กรุงเทพ.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หมายเหตุ : กรุณาระบุปลายทางที่ ม.กรุงเทพ


วิทยาเขตกล้วยน้ำไท


ที่อยู่ :

เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม. 10110

สมัครเรียน โทร :

0-2249-5132-6 (สายตรง)
0-2350-3500
(ต่อ 1582-1588,1609-1610)

อีเมล :

info@bu.ac.th

การคมนาคม :

รถประจำทาง
สาย 22 45 46 72 98 102 109 115 116 149 154 ปอ. 22 ปอ. 72 ปอ.115 ปอ. 173 ปอ. 507 ปอ. 519 ปอ.552 ปอ.544

Bangkok University

COPYRIGHT 2015 © Bangkok University All Right Reserved.