• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาตรี
  • เปิดโอกาสสร้างสรรค์ เปิดกว้างทางไอเดีย ต่อยอดทุกจินตนาการ
  • ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 - ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  กำหนดการ ภาคฤดูร้อน/2559

  ภาคการศึกษาที่
  1/2560

  ภาคการศึกษาที่
  2/2560

  ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

  4 เม.ย. 60 เป็นต้นไป 4 ก.ค. 60 เป็นต้นไป 27 ต.ค. 60 เป็นต้นไป
  ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต เซตวิชา
  20 เม.ย. 60
  11 - 13 ก.ค. 60
  7 - 14 พ.ย. 60
  รายวิชา 25 เม.ย. - 3 พ.ค. 60 18 - 25 ก.ค. 60 17 - 24 พ.ย. 60
  กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 12 พ.ค. 60 1 ส.ค. 60 รอประกาศ
  ลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา

  * สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
  ทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
  *
  29 พ.ค. 60
  เพิ่มวิชา

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 60
  9 ส.ค. 60
  เพิ่มวิชา

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 11 ส.ค. 60
  3 ม.ค. 61
  เพิ่มวิชา

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 5 ม.ค. 61

  ลงทะเบียนเรียนล่าช้า

  * สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
  ทางอินเทอร์เน็ต หรือลงทะเบียนแล้วไม่ได้ชำระเงิน
  *

  30 พ.ค. 60

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 60
  10 ส.ค. 60

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 11 ส.ค. 60
  4 ม.ค. 61

  กำหนดชำระเงิน
  ภายในวันที่ 5 ม.ค. 61
  เปิดภาคเรียน 5 มิ.ย. 60 16 ส.ค. 60 8 ม.ค. 61
  ลงทะเบียนเพิ่ม - ลดวิชา 6 - 9 มิ.ย. 60 16 - 18 ส.ค. 60 9 - 12 ม.ค. 61
  วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
  (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)

  4 ก.ค. 60

  (เฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ)

  14 ก.ย. 60

  6 ก.พ. 61
  แจ้งจบการศึกษาประจำภาคทางอินเทอร์เน็ต 5 มิ.ย. - 5 ก.ค. 60 16 ส.ค. - 11 ต.ค. 60 8 ม.ค. - 6 มี.ค. 61
  ย้ายคณะ - ภาควิชา 12 - 16 มิ.ย. 60 18 - 22 ก.ย. 60 5 - 9 ก.พ. 61
  ย้ายรอบ - -
  สอบกลางภาค 3 - 5 ก.ค. 60 4 - 11 ต.ค. 60 26 ก.พ. - 6 มี.ค. 61
  เพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับวิชาภาคปกติ) 17 - 26 ก.ค. 60 1 - 29 พ.ย. 60 2 เม.ย. - 1 พ.ค. 61
  เพิกถอนวิชา (สำหรับวิชาภาคพิเศษ)

  *เพิกถอนที่สำนักทะเบียนนักศึกษา*
  บล็อกคอร์สที่ 1 12 มิ.ย. - 4 ส.ค. 60 21 ส.ค. - 6 ต.ค. 60 15 ม.ค. - 2 มี.ค. 61
  บล็อกคอร์สที่ 2 21 ส.ค. - 1 ธ.ค. 60 15 ม.ค. - 4 พ.ค. 61
  สอบปลายภาค (สำหรับวิชาภาคปกติ) 27 ก.ค. - 1 ส.ค. 60 30 พ.ย. - 12 ธ.ค. 60  2 - 11 พ.ค. 61
  สอบปลายภาค

  (สำหรับวิชาภาคพิเศษ)
  บล็อกคอร์สที่ 1 5 - 6 ส.ค. 60 7 - 8 ต.ค. 60 3 - 4 มี.ค. 61
  บล็อกคอร์สที่ 2 2 - 3 ธ.ค. 60 5 - 6 พ.ค. 61
  วันปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) 2 ส.ค. 60 13 ธ.ค. 60 12 พ.ค. 61
  วันปิดภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 7 ส.ค. 60 4 ธ.ค. 60 7 พ.ค. 61

   ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560                                                    

  • Welcome
  • ขอต้อนรับเข้าสู้สถาบันการศึกษา ที่เปิดทุกโอกาสสร้างสรรค์ เปิดกว้างทุกไอเดีย เพื่อต่อยอดทุกจินตนาการ ก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
  • 1 APPLY
  • สมัครตอนนี้! ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อระเบิดความคิด ที่จะทำให้คุณโดดเด่นและเป็นที่ต้องการ
  • Apply Now
  • 2 VISIT
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้นำด้านการศึกษาสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างอนาคตของทุกคนได้สุดเหวี่ยง ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์
  • Campus Map
  • 3 ติดต่อฝ่ายรับสมัคร
  • ติดตามรายละเอียดทุกหลักสูตรสร้างสรรค์ และขั้นตอนการสมัครทุกกระบวนการ ที่นี่
  • Talk to us now