• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • คณะนิเทศศาสตร์
  • School of Communication Arts
  • ข้อมูลของคณะ
  • เข้มข้นด้วยหลักสูตรที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติจริงในศูนย์ปฏิบัติการที่เพียบพร้อมและทันสมัย พร้อมสนับสนุนการ แสดงผลงานระดับนานาชาติ เพื่อสร้าง “นักสื่อสารหัวใจสร้างสรรค์”
  • หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • หลักสูตรปริญญาตรี
  • FILM
  • สาขาวิชาภาพยนตร์
  • PERFORMING ARTS
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  • BRANDS COMMUNICATIONS
  • สาขาวิชาการสื่อสารตรา
  • PUBLIC RELATIONS
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  • ADVERTISING
  • สาขาวิชาโฆษณา
  • JOURNALISM
  • สาขาวิชาวารสารศาสตร์
  • BROADCASTING
  • สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • หลักสูตรปริญญาโท
  • Master of Communication Arts (Global Communication)
  • (International Program)
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.Com.Arts)
  • สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (M.Com.Arts)
  • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต
  • หลักสูตรปริญญาเอก
  • Ph.D. Program in Communication Arts
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • อาคารปฏิบัติการ
  • อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์
  • พร้อมสำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์ ตลอดเวลากว่า 40 ปี ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดดำเนินการสอนได้พัฒนาการกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการในทุกสาขาวิชา
  • ศูนย์ปฏิบัติการทางภาพยนตร์และดิจิตอลอาร์ต
  • พร้อมสำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์ ตลอดเวลากว่า 40 ปี ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดดำเนินการสอนได้พัฒนาการกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการในทุกสาขาวิชา
  • โรงละคร Black Box
  • พร้อมสำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์ ตลอดเวลากว่า 40 ปี ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดดำเนินการสอนได้พัฒนาการกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการในทุกสาขาวิชา
  • รู้จักศิษย์เก่า
  • บัณฑิต ทองดี
  • ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์
   บริษัท บาแรมยู จำกัด
   รุ่น 30 ปีที่สำเร็จการศึกษา 2538
   คณะนิเทศศาสตร์
  • บัณฑิต ทองดี ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นักเขียนบทภาพยนตร์ และ ผู้ควบคุมการสร้าง จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุ โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อปี 2536 เริ่มต้นเข้าสู่วงการ ด้วยการเป็น ผู้ช่วยครีเอทีฟ ฝ่ายมิวสิกวิดีโอ บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น และต่อมาเป็น ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอ ต่อจากนั้นได้ย้าย จากอาร์เอสฯ มายังบริษัทบาแรมยู ในเครือ แกรมมี่ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ เป็นหัวหน้าส่วนโปรดักชั่น ฝ่ายมิวสิกวิดีโอ

   บัณฑิต ทองดี มีผลงานต่างๆ มากมาย ที่ต้องอาศัยทักษะ ความ ชำนาญ และประสบการณ์ ด้วยการผนวกกับความคิดสร้างสรรค์
  • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
  • ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558
  • ดูรายละเอียด
  • Undergraduate International Programs 2014
  • Details
  • ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
  • ดูรายละเอียด
  • ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557
  • ดูรายละเอียด
  • ภาคพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2557
  • ดูรายละเอียด