• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • School of Economics
  • ข้อมูลของคณะ
  • เน้นวิเคราะห์เศรษฐกิจ ฝึกคิดด้วยมุมมองแบบเจ้าของกิจการ เพื่อการลงทุนทางการเงินอย่างมืออาชีพ เรียนรู้ระบบและกลไกทางเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจโลกในอนาคตอย่างมืออาชีพเพื่อให้รู้จังหวะที่เหมาะสมในการตัดสินใจลงทุน
  • หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • หลักสูตรปริญญาตรี
  • INTERNATIONAL ECONOMICS
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • BUSINESS ECONOMICS
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • รู้จักศิษย์เก่า
  • วิชัย ศิริเลิศเรืองชัย
  • ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์ทดสอบศักยภาพและแหล่งความรู้บุคลากร
   ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
   รุ่น 24 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2533
   คณะเศรษฐศาสตร์
  • แม้ความเป็นคนละวิถีกัน ระหว่างวิชาเศรษฐศาสตร์ กับการพัฒนาบุคลากร แต่ คุณวิชัยก็สามารถนำข้อดีและข้อแตกต่างของทั้งสองมาประสานกัน จนทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ

   “การที่คนมองและบอกว่า มันไปกันได้ยังไง นี่แหละคือความสนุก การศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากความรู้ที่จะได้รับแล้ว ความเข้าใจที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะได้รับด้วย”
  • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
  • ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
  • ดูรายละเอียด