• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • School of Fine and Applied Arts
  • ข้อมูลของคณะ
  • เรียนรู้จากอาจารย์มืออาชีพในวงการ เพื่อเป็นนักสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์ในเชิงพาณิชย์ ก้าวสู่โลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ ที่นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาทางการออกแบบด้วยการวิเคราะห์จาก case study ทั่วโลก พร้อมตอบโจทย์โดยการผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้เข้าใจโลกธุรกิจ
  • หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • หลักสูตรปริญญาตรี
  • COMMUNICATION DESIGN
  • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
  • FASHION AND TEXTILE DESIGN
  • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
   และสิ่งทอ
  • VISUAL ARTS
  • สาขาทัศนศิลป์
  • PRODUCT DESIGN
  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • รู้จักศิษย์เก่า
  • ธาดา วาริช
  • ช่างภาพแฟชั่น
   รุ่น 29 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2538
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ธาดา วาริช หรือ “จอร์จ” ช่างภาพแฟชั่นแนวเซ็กซี่ ผู้มาปลดพันธนาการในรูปแบบของภาพถ่ายแฟชั่นตามนิตยสาร ให้พ้นจากการเน้น Set up และ Make up แบบเดิมๆ ไปสู่ความเป็นธรรมชาติ เน้น "ความดิบและธรรมชาติ" ถ่ายทอดภาพด้วยการดึงตัวตนของนางแบบ และหันไปดึงเสน่ห์ของสถานที่นั้นทุกรายละเอียดองค์ประกอบ ผ่านคมเลนส์ของธาดาลงในหน้านิตยสารชื่อดังของเมืองไทยหลายสิบฉบับ จนภาพถ่ายแฟชั่นแนวนี้มาเป็นที่นิยมไม่แพ้แนวเดิมๆ

   การเดินทางทำให้ ธาดา วาริช ได้เจอที่แปลกๆ คนแปลกๆ ปัญหาใหม่ๆ มันทำให้ผมได้ฝึกแก้ปัญหาและนำสิ่งเหล่านั้นมาทำงานสร้างสรรค์

   “ผมว่าคนสร้างสรรค์คงมีเยอะแล้ว แต่คนแก้ปัญหาในสังคมเรายังมีน้อย”
  • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
  • ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558
  • ดูรายละเอียด