• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  • School of Information Technology and Innovation
  • ข้อมูลของคณะ
  • ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ รอบรู้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อสร้างนักพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ล่าสุด นวัตกรรมทางด้านความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ด้าน Multimedia, Mobile Technology และ Enterprise Systems อย่าให้ข้อจำกัดใดมาจำกัดความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของคุณ
  • หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • หลักสูตรปริญญาตรี
  • COMPUTER SCIENCE
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • INFORMATION TECHNOLOGY
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • SOFTWARE ENGINEERING
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • GAMES AND INTERACTIVE MEDIA
  • สาขาวิชาเกมส์ และสื่ออินเตอร์แอคทีฟ
  • หลักสูตรปริญญาโท
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
  • อาคารปฏิบัติการ
  • ศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer Incubation Center)
  • พร้อมสำหรับทุกความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย พร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ และสามารถนำไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้
  • รู้จักศิษย์เก่า
  • ภาณุวัฒน์ ชำนาญมนต์
  • หุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์ ระดับ Vice President
   ผู้นำทีมสูงสุดอันดับ 3 ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์
   รุ่น 31 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2540
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  • คุณภานุวัฒน์ ชำนาญมนต์ หุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์ ระดับ Vice President ผู้นำทีมสูงสุดอันดับ 3 ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์ บริษัทขายตรงในเครือบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และอดีตอาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ที่ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และสร้างความมั่นคงให้กับตนจนประสบความสำเร็จในชีวิต

   การศึกษาทำให้คุณภานุวัฒน์มีความอดทน และมีวิสัยทัศน์ ซึ่งวิสัยทัศน์นี่เองที่เป็นตัววัดความสำเร็จ คุณภาณุวัฒน์ เคยเปรียบเทียบการเลือกที่เรียนกับการเล่นฟุตบอลไว้ว่า ถ้าเราลงไปเล่นฟุตบอลในระดับโรงเรียนก็จะมีคนเก่งอยู่แค่คนเดียว แต่ถ้าเราอยู่ในทีมระดับชาติหรือระดับโลก ถึงแม้ว่าเราจะไม่เก่ง แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมจะทำให้เราเก่งขึ้นได้

   “สิ่งที่ผมยึดถือและนำไปสู่ความสำเร็จ คือ ความพยายาม หากเราพยายามแล้ว ไม่มีวันที่เราจะล้มเหลว”
  • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)
  • ภาคปกติ หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558
  • ดูรายละเอียด
  • ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
  • ดูรายละเอียด