• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาตรี

  ขั้นตอนการรับสมัคร

  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

  1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ได้ ที่นี่
  2. ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
   1. สอบข้อเขียน
   2. สอบสัมภาษณ์(สำหรับผู้สมัคร คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ้ามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)ให้นำมาเพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์)
   3. ใช้คะแนนแอดมิชชั่น

  สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

  1. กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่
  2. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบหลังจากสมัคร
  3. ยื่นเอกสารรสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
   1. ใช้คะแนนแอดมิชชั่น ตรวจผลการคัดเลือกได้ทันที
   2. สอบสัมภาษณ์
   3. สอบข้อเขียนออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  หลังจากสอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาและ ลงทะเบียนเรียนได้ทันที