• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาตรี

  รายละเอียดและกำหนดการ

  รับสมัคร

  1. สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
        วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560
        เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
        เริ่มเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2560
   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
        16 มิถุนายน 2560 – 7 มกราคม 2561
        เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
        เริ่มเรียนวันที่ 8 มกราคม 2561
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
        วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2561
        เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
        เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2561
  2. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสมัครทางไปรษณีย์
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
        วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560
        เริ่มเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2560
   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
        16 มิถุนายน 2560 – 7 มกราคม 2561
        เริ่มเรียนวันที่ 8 มกราคม 2561
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
        วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2561
        เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2561
  3. ทุนการศึกษา
   ทุนประกายเพชร
        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
             วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
   ทุน BU CREATIVE
        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
             วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
   ทุนนักกีฬาดีเด่น
        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
             วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
             (สมัครที่แผนกกีฬา ทั้งสองวิทยาเขต)

  สถานที่รับสมัคร

  วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : ณ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติ)
  วิทยาเขตรังสิต : Imagine Village อาคาร A8 ชั้น 2 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

  กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่