• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาเอก

  รายละเอียดและกำหนดการ

  กำหนดวันรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

  Ph.D. Program in Knowledge Management

  สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557
  • รอบที่ 1 : วันจันทร์ที่ 9 กันยายน  ถึง วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
  • รอบที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ถึง วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
  • รอบที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม ถึง วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
  • รอบที่ 4 : วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557

  Ph.D. Program in Communication Arts

  สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557
  • รอบที่ 1 : วันจันทร์ที่ 9 กันยายน  ถึง วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
  • รอบที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ถึง วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
  • รอบที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม ถึง วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
  • รอบที่ 4 : วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557


   กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่