• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาโท

  รายละเอียดและกำหนดการ

  รับสมัคร

  1. สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
        วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 – วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
         เวลา 09.00 - 17.00 น. ในวันทำการ (จันทร์ – เสาร์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสมัครทางไปรษณีย์
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
        วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 – วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560

  สถานที่รับสมัคร

  วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : ณ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติ)
  วิทยาเขตรังสิต : Imagine Village อาคาร A8 ชั้น 2 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)
  กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่