• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ข่าวและกิจกรรม

  พอแล้วดี

  5 เมษายน 2017

  คุณมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
  “พอแล้วดี” โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กระทรวงวัฒนธรรม และกลุ่มผู้ประกอบการพอแล้วดี เพื่อสร้าง
  ทัศนคติและวิถีการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน สู่การสร้าง บ่มเพาะ และพัฒนาศักยภาพของ “นักศึกษา
  และคนรุ่นใหม่ในจังหวัดปทุมธานี” ให้เป็น “ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยศาสตร์
  พระราชา” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Imagine Lounge อาคารบียู ไดมอนด์