• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ข่าวและกิจกรรม

  รองชนะเลิศ ASIAGRAPH REALLUSION AWARD 2017

  5 เมษายน 2017

             ทีม OV นายนรังสรรค์ ดำศรี นายเชษฐ์ชนก อยู่เจริญสุข นายเจษฎา ชาติพหล
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คว้ารองชนะเลิศ จากการแข่งขัน Asiagraph Reallusion Award 2017 ประกวดคลิปแอนิเมชั่น
  ความยาว 3-3.30 นาที โดยใช้เวลาในการสร้าง 48 ชั่วโมงต่อเนื่อง ด้วยซอฟต์แวร์ iClone
  ซึ่งมีนักศึกษาจาก 18 สถาบัน 31 ทีม ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 ณ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันต่อในรอบสุดท้ายที่ กรุงไทเป
  ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 โดยประกอบไปด้วย ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น ไทย เกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย
  สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ
              ขอร่วมเป็นกำลังให้กับทีม OV ในการแข่งขันรอบสุดท้ายสู่ชัยชนะ