• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ข่าวและกิจกรรม

  ชนะเลิศ Speech and Quiz Contest

  28 เมษายน 2017

  นักศึกษากวาดรางวัลจากการแข่งกัน RSU Speech and Quiz Contest เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีผู้ฝึกสอนคือ อาจารย์วิไลพร คงเกิด A.Gelfer Stone และ A.Dondon Parohinog

  ประเภท Quiz Contest on His Majesty King Bhumibol's Musical Works
  รางวัลชนะเลิศ
    นาย ธนภัทร ชินประหัษฐ์ และนางสาวพิมพ์สุจี ศุภประเสริฐ ชั้นปีที่ 3
    คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
    นางสาวเธียรตะวัน อรุณพงษ์ และนายณธีพัฒน์ สุริยฉัตรสิริ ชั้นปีที่ 1
    คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
    นางสาวกัญญา เกื้อกูลวงศ์ และนางสาวชิดชนก อุควงศ์เสรี ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์
  รางวัลชมเชย
    นางสาวสุรีย์วรรณ อินทโชติ ชั้นปีที่ 1 และนางสาวเพชรพลอย นวลพลับ ชั้นปีที่ 3
    คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

  ประเภท Speech Contest
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
    นางสาวธนิจธรรม์ อุเอดะ ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว