• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ข่าวและกิจกรรม

  ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560

  16 พฤษภาคม 2017

   นายภูวิชช์ นิลสมนึก ชั้นปีที่ 2 นางสาวอรุณศรี เตชะพัตราภรณ์ และนายอธิป ใจธรรม ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้เป็น
  ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2560 หรือ Young Thai Science Ambassador (YTSA 2017 พร้อมกันนี้ นางสาวอรุณศรี เตชะพัตราภรณ์ และนายอธิป ใจธรรม ยังได้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าสู่กระบวนการสรรหาทูตเยาวชนดีเด่น เพื่อไปร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี