• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ข่าวและกิจกรรม

  เด็กบรอดโชว์ผลงานโปสเตอร์วิจัย

  4 พฤษภาคม 2017

   ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาในรูปแบบโปสเตอร์วิจัย เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณะ โดยมี ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ณ หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์