• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ข่าวและกิจกรรม

  NEW ENTREPRENEURS CREATION: NEC

  9 พฤษภาคม 2017

  ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” ประจำปี 2560 (New Entrepreneurs Creation: NEC) ให้แก่ผู้ประกอบการและทายาทธุรกิจ จำนวน 2 รุ่น รวม 74 คน  โดยมี ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว คณบดี ประธานเปิดโครงการ และคุณเยาวนิจ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บรรยายในหัวข้อ “นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ” ณ ห้องชัยพฤกษ์ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์