• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ข่าวและกิจกรรม

  ประกวดแผนการตลาด

  11 พฤษภาคม 2017

  สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับบริษัท Premiere Healthy Clean ในเครือโรงพยาบาลธนบุรี จัดประกวดแผนการตลาด ให้นักศึกษาที่เรียนวิชา IMK212 Principles of Marketing นำความรู้ในห้องเรียน
  มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด รู้จักการทำงานอย่างมีระบบ เป็นทีม รู้จักศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลนอกตำราและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในการจัดทำแผนการตลาดแบบสร้างสรรค์ โดยมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน คลิกรายชื่อ