• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ข่าวและกิจกรรม

  ร่วมมือสร้าง “มาตรฐานอาชีพศิลปะการแสดงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์”

  2 มิถุนายน 2017

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ กลุ่มสมาคมวิชาชีพภาพยนตร์
  และสื่อดิจิทัลและกลุ่มสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการถ่ายภาพยนตร์ จัด“โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ
  สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์” โดยมี คุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบัน
  คุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณภควัต สุพรรณขันธ์ ผู้แทนกลุ่มสมาคมวิชาชีพภาพยนตร์
  และสื่อดิจิทัล  คุณพิชา ศรีศันสนีย์ ผู้แทนกลุ่มสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการถ่ายภาพยนตร์ ร่วมเปิดงาน ภายในงานมีการ
  เสวนาเรื่อง “ความสำคัญ ของการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง
  สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0” ณ อาคาร Center for Cinematic and Digital Arts