• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ข่าวและกิจกรรม

  อธ. กิตติคุณ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น FDU

  14 มิถุนายน 2017

   ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนู  กุลชล อธิการบดีกิตติคุณ ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ค.ศ. 2017 แห่ง Fairleigh Dickinson University ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ใน 4 ฐานะศิษย์เก่าที่มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกและน่ายกย่องในหลายๆ ด้าน อาทิ  ด้านความเป็นนักวิชาการ ความพยายามในด้านสร้างสรรค์ ความมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาด้านวิชาชีพ และถูกบันทึกชื่อใน Hall of Fame ที่เรียกว่า Pinnacle Society เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นับเป็นเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ